Tänk på att barnen är de viktigaste vi har.
Dessa bilder och texter har vi adopterat, adoptera dem gärna du med och visa var du står!

 

 

 

Ett barn som får mycket kritik lär sig att fördöma

Ett barn som möter fientlighet lär sig att slåss

Ett barn som görs till åtlöje utvecklar osäkerhet

Ett barn som ständigt får uppleva skam utvecklar skuldkänslor

Ett barn som behandlas med tolerans lär sig generositet

Ett barn som får uppmuntran utvecklar sin självkänsla

Ett barn som bemöts med vänskap lär sig känna förtroende

Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa

Ett barn som accepteras och respekteras känner trygghet

av Dorothy Law Holte.

 


 

Genom att adoptera denna droppe & placera den på er hemsida visar ni er sympati för alla utnyttjade barn som finns på vår jord.
Droppen är en symbol för alla tårar som fälls jorden runt av barn som lider i sin ensamhet.

 


Ta gärna med dig detta band och placera det på din hemsida,
som ett bevis på att du stödjer kampanjen mot barnmisshandel
.

Vi måste alla hjälpas åt,
och de här är en bild som jag skulle vilja se på fler sidor!!